Zaventem: Plan-Schouppe leidt tot herconcentratie

Persmededeling, 31 januari 2009

Het Vlaams Belang is alles behalve tevreden met het plan-Schouppe dat vanaf vandaag wordt doorgevoerd. In tegenstelling tot hetgeen de staatssecretaris voorhoudt, zal dit immers niet leiden tot een evenwichtige verdeling van de hinder en evenmin tot meer veiligheid.

Vooreerst dit: het Vlaams Belang gaat zeker akkoord met de strengere geluidsnormen die vanaf het najaar zullen ingevoerd worden alsook met de beperking van het aantal nachtvluchten. Maar dat laatste is absoluut niet nieuw, want deze beperking zat reeds vervat in de milieuvergunning die door de deputatie maanden geleden werd afgeleverd.

De voorstelling alsof voortaan de windrichting bepalend zou zijn voor de keuze van het baangebruik is evenwel volkomen vals. Tegen de windrichting vliegen zou inderdaad kunnen leiden tot een soort natuurlijke spreiding en tot meer veiligheid, maar dat kan alleen maar indien voor de diverse banen ook gelijke windnormen zouden bestaan. Dat is hoegenaamd niet het geval. Onder minister Landuyt werden drastische verschillen ingebouwd tussen bijvoorbeeld de startbaan 25R (richting Diegem) enerzijds en de dwarsbaan 02/20 anderzijds.                                                                                                                                   

Zo mag er richting Diegem met de wind mee worden opgestegen bij rugwind tot maar liefst zeven knopen, waar internationaal maximaal vijf knopen (windstoten inbegrepen) de norm is. Ter vergelijking: op de baan 02/20 is de toegelaten rugwind s nachts 5 knopen en overdag 0 knopen. Hierdoor zullen de Noordrandgemeenten vanaf de invoering van het nieuwe plan niet alleen tijdens de weekdagen en op zaterdagmorgen en zondagavond, maar voortaan ook tijdens de (voordien rustige) dalmomenten in het weekend n tijdens de nachten het gros van de vluchten over zich heen krijgen. Het plan-Schouppe leidt hierdoor tot een forse, bijkomende concentratie boven de Noordrand.

Bovendien bevestigde Schouppe ons in de Kamer dat zijn plan tot stand kwam zonder formeel overleg met de gewesten. Er is dus hoegenaamd geen akkoord over de aanpassing van de onredelijke Brusselse geluidsnormen noch over een rechtvaardiger routegebruik, waarbij Brussel een eerlijk deel van de lasten op zich zou nemen. Wel krijgt Brussel nu de zekerheid dat er voortaan minder over de hoofdstad zal geland worden. De debatten over windnormen en routes worden verschoven tot na de regioverkiezingen van 7 juni, nadat daarover nieuwe studies zijn uitgevoerd. Maar aangezien de Franstaligen nu reeds over de gehele lijn hun zin hebben gekregen, bestaat er voor hen geen enkel argument meer om na de zomer opnieuw over de kwestie te onderhandelen. Met andere woorden: met het Plan-Schouppe hebben de Vlaamse partijen vooraf alle wapens uit handen gegeven, zodat een globaal en evenwichtig akkoord over de luchthaven definitief uitgesloten is.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Franstalige actiegroepen unisono positief reageerden op dit nieuwe plan en dat Schouppe tijdens het interpellatiedebat van vorige week in de Kamer vanwege de Franstalige politici zeer gunstige reacties mocht ontvangen. Opnieuw wordt Vlaanderen bij de bok gezet, dank zij het strategisch vernuft van CD&V.  

Bart Laeremans                                                                                             

Volksvertegenwoordiger