Groen was bij UBCNA niet 'tegen spreidingsplan', wel 'tegen huidig spreidingsplan', dat zeer onvoldoende is. Debat Oostrand bood enkel mogelijkheid met 'ja' of 'nee' te antwoorden!

Van: Eloi Glorieux [mailto:eloi.glorieux@pandora.be]
Verzonden:
Aan: Union Belge Contre les Nuisances des Avions; info@bruairlibre.be; erik.grietens@bblv.be; Marc Goethals; Hilde Tamboryn; ACTIE NOORDRAND; roger.vermeiren@belgacom.net; Dolf Cauwelier; info@sterrebeek2000.be; Daedalus; Ingrid Dewilde; voorzitter@hartvoorhuldenberg.be; m.seewald@pi.be; tropdebruit@hotmail.com; jean.dochy@belgacom.net; oostrand@belgacom.net; charles.verwaest@uz.kuleuven.ac.be; marianne@zonezes.be; contact@wakeupkraainem.be; awaccs@chez.be; pcortois@scarlet.be
Onderwerp: standpunt Groen! luchthavenproblematiek

Beste,

In bijlage sturen we u graag het standpunt van Groen! inzake de problematiek van de luchthaven van Zaventem.

Naar aanleiding van het succesvolle debat zondagavond over deze problematiek in Woluwe zou er enige onduidelijkheid kunnen ontstaan over het Groen!-standpunt. Uit intellectuele eerlijkheid en om bij geen enkele bewonersgroep een foute indruk te creëren of een valse verwachting te scheppen leek het ons nuttig om bijgevoegde verduidelijking rond te sturen. Op de vraag (waar enkel met "ja" of "neen" op kon geantwoord worden) of de politici die aan het debat deelnamen zich na hun verkiezing zouden inzetten om het "Plan Anciaux" ongedaan te maken, antwoordde Tinne Van der Straeten heel correct met "ja". Dit antwoord betekent niet dat Groen! het principe van de spreiding afwijst, wel dat we het "Pan Anciaux" in zijn huidige vorm onvoldoende vinden om voor alle omwonenden voldoende leefkwaliteit te garanderen. Wat Groen! dan wél wil lezen jullie in bijgevoegde persmededeling die vandaag verstuurd werd.

Persmededeling,  5 juni 2007

Gezondheid en ecologie moeten primeren in luchthavendebat

Groen! wil dat de nieuwe federale regering de nachtvluchten afschaft, het aantal vluchtbewegingen overdag begrenst en het overblijvende aantal vluchten maximaal spreidt.  Tinne Van der Straeten, lijsttrekster voor Groen! in Brussel-Halle-Vilvoorde, zal, als ze verkozen wordt in de Kamer, zich daar volop voor inzetten.

Het belangrijkste is dat de nachtvluchten verdwijnen. De luchthaven ligt midden een zeer dicht bevolkt gebied en is bijgevolg ongeschikt voor lawaaierige nachtelijke vrachtvluchten. Als economie en ecologie onvoldoende kunnen verzoend worden, zoals de laatste jaren jammerlijk werd aangetoond in het luchthavendossier, dan moet het welzijn en de gezondheid van de mensen primeren boven het winstbejag en de economische groeidwang. Groen! staat daarom achter de Brusselse geluidsnormen, die als enige de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie benaderen.

Groen! verzet zich verder tegen het START-plan van de Vlaamse regering, dat enkel en alleen oog heeft voor de economische aspecten en waarbij zelfs met scenario’s gezwaaid wordt die een verdubbeling van het vliegverkeer nastreven. Groen! wil een luchthaven die zich ontwikkelt binnen de grenzen van het ecologische draagvlak. Daarom moet ook het aantal vluchten overdag begrensd worden. Zo moeten vluchten onder de 500 km, waarvoor perfecte alternatieven bestaan via het spoor, ontraden worden.

Groen! ziet geen heil in het “Plan Anciaux” in zijn huidige vorm. De oorspronkelijke bedoeling was om een optimale spreiding van landingsbanen en vluchtroutes te realiseren en hierdoor een maximaal verdunningseffect van de hinder te bekomen. Maar in de realiteit is er van een echt billijke en evenwichtige spreiding niet veel terecht gekomen. Mede door het veel te grote aantal vluchten zorgt het “Plan Anciaux” momenteel eerder voor een concentratiegevoel bij alle overvlogen bewonersgroepen. Vandaag zijn er dan ook meer actiecomités actief en rechtszaken lopende dan ooit tevoren.

Door zijn ligging is er rond de luchthaven geen enkele zone waarover je de vluchten kunt concentreren zonder het leven van vele tienduizenden gezinnen tot een hel te herleiden. Daarom pleit Groen! er voor om het aantal vluchtbewegingen te beperken en de overblijvende vluchten maximaal te spreiden over alle landingsbanen en vliegroutes zodat een verdunningseffect bekomen wordt. Elke bewonersgroep uit Brussel en Vlaams-Brabant heeft recht op eenzelfde bescherming van zijn gezondheid.

-       Tinne Van der Straeten, lijsttrekster Groen! Brussel-Halle-Vilvoorde: 0494-33.74.35 

-       Eloi Glorieux, Vlaams volksvertegenwoordiger, lijstduwer Brussel-Halle-Vilvoorde: 0475-98.20.93