MINISTER LANDUYT WIL ACTIEGROEPEN UIT BRUSSELSE RAND NIET HOREN

Persmededeling CD&V 24.5.2006

In de Kamercommissie Infrastructuur werd vandaag beslist over wie zou komen spreken op de hoorzittingen over het ontwerp van de nieuwe vliegwet.
Opvallend is dat de actiegroepen uit de Brusselse rand niet uitgenodigd zullen worden. CD&V-Kamerlid Simonne Creyf betreurt dat Minister Landuyt niet toestaat dat zij die rechtstreeks belang hebben bij deze wet, uitgenodigd worden.

De verschillende fracties hadden een uitgebreide lijst opgesteld van wie gehoord zou moeten worden in het kader van de bespreking van de vliegwet.
Op deze lijsten stonden naast experten en de verschillende administraties ook de actiegroepen. Al snel werd duidelijk dat de actiegroepen niet gehoord konden worden. Simonne Creyf en andere oppositieleden drongen aan om de actiegroepen toch uit te nodigen.

De meerderheid had hier echter geen oren naar. Blijkbaar was er onder druk van Minister Landuyt een afspraak gemaakt om de actiegroepen niet uit te nodigen in de commissie. Tijdens de door de meerderheid gevraagde schorsing was er druk overleg met Minister Landuyt en werd besloten om de actiecomité’s de mogelijkheid te geven om hun bedenkingen tegen de nieuwe vliegwet schriftelijk te laten overmaken.

Simonne Creyf: “Het kan toch niet dat zowat alle betrokkenen worden uitgenodigd, en dat de mensen die dagelijks geconfronteerd worden met de geluidshinder, niet de kans krijgen om in dialoog te treden met de verantwoordelijke minister. Blijkbaar is Minister Landuyt bang om te vernemen wat de actiegroepen denken over zijn vliegwet. Bovendien is deze handelswijze een aanfluiting van de werking van onze parlementaire democratie, met steun van de SP.a/Spirit-fractie.”

Simonne Creyf

Bekijk de agenda van de Kamercommissie Infrastructuur