Brussel ontdekt hoezeer het Plan Schouppe enkel tegemoet komt aan de Oostrand en de Oostkant, waar de broer van de Europese voorzitter woont (CD&V) en de voorzitster van het CD&V. Wie vanuit zijn kabinet of belangengroep een "aéronautisch specialist" kon afvaardigen  in de overleggroep die het ontwerp van vliegwet voorbereidde kreeg zijn zin.

Persbericht : Het Plan Schouppe : wie het luidst roept wordt het meest gehoord !

Persmededeling Air Libre 3.3.2010

De vereniging Air Libre Brussel heeft het Plan Schouppe van nabij bekeken, en komt tot de conclusie dat de inwoners van het Brussels gewest voor de zoveelste keer de dupe worden van politieke machtsverhoudingen, en van rijk versus arm.

Indien het Plan Schouppe doorgaat zullen meer vliegtuigen over het Brussels stadsgewest vliegen, en zullen deze ook dieper het gewest doorkruisen, waardoor bijkomend duizenden nieuwe gezinnen hinder zullen ondervinden, zowel overdag als ’s nachts. Het Plan Schouppe bevat zo goed als geen enkele verlichting van de hinder voor de inwoners van het stadsgewest, wel integendeel. Het lijkt duidelijk dat de hinder buiten het stadsgewest verlicht wordt ten koste van meer hinder binnen het stadsgewest waar de grootste bevolkingsdichtheid heerst, maar waar de bevolking ook het minst vermogend is.

De twee belangrijkste elementen uit het Plan Schouppe aangaande Brussel vergroten de hinder voor een groot deel inwoners van het Brussels stadsgewest en leggen nieuwe hinder op in niet overvlogen wijken :

1 .De Chabert-route doorkruist het gewest vanuit startbaan 25R over de Grote Markt en Anderlecht richting Drogenbos. Deze wordt enkele honderden meters verzet, over het kanaal geplaatst en zal ongeveer vier keer meer trafiek bevatten, vooral dan overdag van de zwaarste vliegtuigen. De route wordt plechtig omgedoopt tot Kanaal-route. Het kanaal van Willebroek is de Mississippi niet, ze is slechts een twintigtal huizen breed, en de geluidsconus van een vliegtuig tussen 200 en 1000 meter hoogte tekent nog steeds een baan van minstens een kilometer breedte. Zeggen dat de Chabert-route afgeschaft wordt is dus niets meer dan boerenbedrog. zie bijlage "Kanaal" (stippellijn met vliegtuig is nieuwe route) ; verplaatsing route en toename vliegverkeer tussen 40 en 110 opstijgende toestellen per dag.

2. Er wordt geschat dat ruim 20.000 nieuwe gezinnen kennis zullen maken met de donderende ochtendklok van de 30 toestellen die tussen 6 uur en 6.30 uur de stad dieper zullen doorkruisen dan voorheen, en dat ze daarenboven overdag vaker de ramen zullen moeten sluiten en minder buiten vertoeven. De verhoging van de bochtafzwaai van 1700 feet naar 2200 feet zal er voor zorgen dat de toestellen niet meer afzwaaien tussen de Nato en de Lambermontlaan, maar tussen de Lambermontlaan en de Europese wijk. De concentratie van de 200 toestellen die dagelijks opstijgen zal dan ook langer en dieper aanhouden. Bovendien moeten diezelfde toestellen rechtsomkeer maken - ook over het Brussels gewest - om terug richting Huldenberg te vliegen, en zorgen hierbij voor veel nieuwe slachtoffers. zie bijlage "2200Feet" (stippellijn met vliegtuig is nieuwe route) ; verplaatsing route. vliegverkeer van ongeveer 180 toestellen per dag. de stippellijn moet gezien worden als de kern van een vliegwaaier, aangezien deze route niet geografisch vastligt maar bepaald wordt door de plaats waar de vliegtuigen de afzwaaihoogte halen die de minister bepaalt.

De vereniging Air Libre gaat ervan uit dat het Plan Schouppe en een vliegwetversie hiervan geen stabiliteit zullen brengen. Met een poging dit Plan in een vliegwet te gieten pogen de minister en de federale regering de verantwoordelijkheid te verschuiven naar het federaal parlement, om zodoende de ministers van Mobiliteit meer immuniteit te geven.

De vereniging Air Libre Brussel beschuldigt de Brusselse regering van stilzwijgende medewerking aan een steeds onleefbaardere omgeving die ze haar kiezers en hun gezinnen onrechtstreeks oplegt. Ze beschuldigt de Brusselse regeringsleden ervan pionnen te zijn van partijvoorzitters uit Vlaanderen en Wallonië, en niet op te komen voor hun eigen kiezers.