N-VA wil Zaventem in Vlaamse handen

Persbericht 23/03/06

Patrick De Groote ondervroeg vandaag minister Landuyt over de gevolgen van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel aangaande de geluidsnormen die het Brussels gewest heeft geformuleerd. Het Hof oordeelde dat deze geluidsnormen ongrondwettig zijn en wees op het gebrek aan federale loyauteit. Het Hof bevestigde eveneens dat de geluidshinder niet ten laste van één bevolkingsgroep mag vallen en dat een evenwichtige spreiding moet worden nageleefd. Patrick De Groote wilde ook van minister Landuyt weten wat hij vond van de reactie van de Brusselse minister-president die verklaarde dat “hij zich niets zou aantrekken van dit arrest” en stelde dat hij de Brusselse geluidsnormen onverkort zou laten bestaan.

In zijn antwoord bevestigde minister Landuyt dat de normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het land in hun greep houden.Verder stelde hij dat het arrest wel “helder en sociaal” is maar “juridisch niet zo sterk”. Hij gaf dan ook te kennen dat hij de mogelijkheid onderzoekt om tegen de beslissing in cassatie te gaan waarbij hij ervan uitgaat dat een snelle invoering van de Vliegwet een oplossing kan bieden.   

De N-VA betreurt dat de minister opnieuw warm en koud blaast. Een minister kan geen kritiek geven op een beslissing van een rechtscollege en is verplicht om gerechtelijke beslissingen uit te voeren. In dit land geldt de scheiding der machten en moeten zowel de federale overheid als het overbodige Brussels Hoofdstedelijk Gewest gerechtelijke uitspraken respecteren.

Patrick De Groote maakte eveneens van het debat gebruik om er op te wijzen dat er aan Vlaamse zijde duidelijke eensgezindheid bestaat omtrent de toekomst van Zaventem. Helaas is de Vlaamse regering niet bevoegd om autonoom beslissingen te nemen. Om de Belgische blokkering ongedaan te maken, wil de N-VA dat Vlaanderen zelf de volledige zeggenschap krijgt over de luchthaven.

Auteur:

Kamerlid N-VA
Patrick De Groote