Grimbergen 23 maart 2006

 

PERSBERICHT

 

CD&V en N-VA Grimbergen juichen de uitspraak van de rechter inzake de verplichte spreiding van de nachtvluchten toe.

 

Eindelijk zegeviert het gezonde en logische verstand in een dossier dat er nooit had mogen komen. Het is dan ook betreurenswaardig dat uitgerekend een groene partij deze concentratie in het leven heeft geroepen om de leefbaarheid in de eigen regio ten koste van anderen te vrijwaren. Eenieder die in de buurt van een luchthaven woont, moet beseffen dat dit de nodige voor- én nadelen met zich meebrengt. Het kartel CD&V en N-VA Grimbergen is dan ook verheugd dat de rechter van het Hof van Beroep te Brussel reeds voor een tweede maal de paarse regering terugfluit in haar concentratieplannen van de nachtvluchten.

  

CD&V en N-VA Grimbergen hopen tevens dat de minister van Mobiliteit (SP.a) net zo snel gevolg zal geven aan deze uitspraak van het Hof van Beroep als hij dat de voorbije maanden heeft gedaan met andere gerechtelijke uitspraken terzake. Bovendien hopen CD&V en N-VA Grimbergen dat het spreidingsplan opnieuw ten volle in werking zal treden en dat de aanpassingen die minister Landuyt de voorbije maanden in stilte en vooral in het nadeel van de Noordrand heeft doorgevoerd, zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Het wordt hoog tijd dat de socialistische minister de daad bij het woord voert en consequent de principes van spreiding waar iedereen de mond van vol heeft, toepast. Men kan niet met twee maten en gewichten meten om bepaalde regio’s ter wille te zijn. Dit druist in tegen alle regels van solidariteit. Het kan al helemaal niet dat de minister de windnormen verschillend toepast op de diverse banen om andermaal bepaalde regio’s ter wille te zijn. Dit is pas spelen met de veiligheid van de inwoners en de passagiers. Het kartel CD&V en N-VA Grimbergen meent dat de federale politici nu hun verantwoordelijk moeten nemen waardoor alle omwonenden verplicht worden de lusten én de lasten van een luchthaven te dragen.

 

Overigens is volgens CD&V en N-VA Grimbergen het vonnis des te opmerkelijker omdat de rechter de Brusselse geluidsnormen als ongrondwettelijk bestempelt. Dit impliceert bijgevolg dat deze zouden moeten aangepast worden en dat ook het Brussels Gewest een groter deel van de hinder moet opnemen. 

 

Tenslotte wil het kartel CD&V en N-VA Grimbergen ook de vele vrijwilligers van Actie Noordrand en Boreas danken voor de inspanningen die zij gedurende jaren hebben geleverd om voor ons allen de onrechtvaardige concentratie aan te kaarten én de nodige alternatieven voor te stellen. Zij hebben, in tegenstelling tot meerdere andere actiegroepen, nooit de luchthaven op zich in vraag gesteld. Zij hebben enkel gevraagd naar solidariteit van de andere regio’s. Hun omverdroten inzet wordt met deze uitspraak van de rechter  beloond.

 

 

Karl Verdickt                                                                         Lieve Dewulf

Voorzitter CD&V Grimbergen                                    Voorzitster N-VA Grimbergen