15 april vliegtuigvrije vrijdagnacht van 5 u voor Noordrand was sprookje. Ze wordt "geleidelijk" ingevoerd tot oktober 2009. Zet u maar schrap of vlucht als u kan: er komen nog tientallen vrijdagse concentratienachten: de weekendnacht dat 't meest gevlogen wordt!

Persbericht Ministerie mobiliteit

donderdag 2 april 2009
 

Op 19 december 2008 bereikte de Ministerraad een akkoord over een algemeen plan voor de aanpak van de geluidshinder rond de luchthaven Brussel-Nationaal. Het ging om een pakket maatregelen, die in de loop van het jaar 2009 stapsgewijs zouden worden getroffen.

Sedertdien werd reeds een aantal maatregelen uit het akkoord effectief: de beperking van het aantal nachtvluchten tot 16.000 slots per jaar (21 januari 2009) en het nieuwe baangebruik in functie van de windrichting (31 januari 2009).

Etienne Schouppe (CD&V), Staatssecretaris voor Mobiliteit, ondertekende vandaag bovendien het Ministerieel Besluit tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 3 mei 2004 betreffende het beheer van de lawaaihinder op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dit besluit regelt de invoering van stille weekendnachten op Brussel-Nationaal.

Concreet zal het aantal opstijgingen tijdens de drie weekendnachten geleidelijk afnemen vanaf vandaag tot oktober 2009. Nadien wordt er tijdens de weekendnachten niet meer opgestegen vanop Brussel-Nationaal.

De geleidelijke invoering van de maatregel kwam tot stand, omdat de reeds toegewezen slots voor het IATA-zomerseizoen 2009 geldig moesten blijven. Vanaf vandaag mag de co÷rdinator van de luchthaven echter geen enkel slot voor opstijgingen meer toewijzen tijdens de volgende periodes:

Etienne Schouppe