Persbericht mei 2013

 

Vier Noordrandburgemeesters vragen Vlaamse en federale regeringen

 dat de federale regering de maatregelen van het luchthavenakkoord

voor Vlamingen en voor Brusselaars correct, tegelijk en gelijkwaardig uitvoert

 

 

Vier burgemeesters van de Noordrand:

Hans Bonte van Vilvoorde,

Marleen Mertens van Grimbergen,

Jos Emmerechts van Meise en

Walter Vansteenkiste van Wemmel,

 

vragen in een brief dd. xx april 2013 nogmaals dat de federale regering de luchthavenakkoorden van 2008 en 2010 correct zou uitvoeren.

 

Ze richten zich met hun schrijven zowel tot Vlaams Minister-President Kris Peeters als tot de federale Vice-Premiers JoŽlle Milquet, (onder wiens bevoegdheid staatssecretars voor Mobiliteit Wahtelet ressorteert), Alexander De Croo en Pieter De Crem.

 

Ze vragen dat de overeengekomen ontlastende maatregelen voor de Noordrand worden uitgevoerd zoals dat voor Brussel al gebeurde.

 

Het gaat om drie zaken.

 

Staatssecretaris Wahtelet heeft nog altijd de nachtelijke omleidingsroutes rond Brussel naar Huldenberg, ten zuid-oosten van Brussel gelegen (de zgn. ZOULOU routes) niet afgeschaft.

 

Er is geen spoor van de door de Vlaamse regering gevraagde spreiding van routes (nota bene allen op Vlaamse grondgebied gelegen). Integendeel, in een officŽle publicatie (AIP) van december j.l. werden routes naar het Westen (DENUT, o.a. naar de VS) samengelegd met die naar het Noord-Westen (NIK, o.a. naar Engeland) in plaats van ze te spreiden zoals de Vlaamse regering vraagt.

 

Diezelfde publicatie voorzag dat ook de routes die historisch over Brussel naar het Zuiden en Zuid-Westen vlogen (de CIV's, vooral toeristische charters) verder Vlaanderen in zouden vliegen, zo ver mogelijk weg van Brussel.

 

Het AIP werd niet uitgevoerd omdat al deze maatregelen in flagrante tegenspraak zijn met de vijf principes van het luchthavenakkoord. Vice-premier Milquet bevestigt in haar antwoord aan de burgemeesters dat in het akkoord inderdaad geen sprake is van een wijziging van de Denutroute naar het Westen.

 

De vier Noordrandburgemeesters eindigen met: "Wij hebben er alle vertrouwen in dat U niet akkoord gaat met de hoger vermelde en in het AIP  voorgestelde routewijzigingen en integendeel de nodige maatregelen zal nemen om de inwoners van de Vlaamse rand op gelijke wijze te behandelen als hun landgenoten van het Brussels Gewest."

 

Ter herinnering, de vijf principes van het federaal luchthavenakkoord.

1. veiligheid van het vliegverkeer is prioritair;

2. de  capaciteit van de luchthaven dient gevrijwaard;

3. rechtstreekse routes naar bestemming om zowel ecologische als economische redenen, wat inhoudt dat omleidingroutes (die nota bene enkel in de Noordrand bestaan om Brussel te vrijwaren) worden afgeschaft;

4. geen concentratie over dichtbevolkt gebied  (dus ook niet op de Noordelijke ring die te midden van een dichtbevolkt gebied ligt en volledig op Vlaams grondgebied) en

5. vereenvoudiging van de vliegroutes, d.w.z. zoveel mogelijk dezelfde routes dag, nacht en weekend naar hetzelfde baken van bestemming.