Bruxelles Air Libre beschuldigt BIAC, Belgocontrol en administratie van minister ervan drie handen op een buik te zijn.

Persbericht B.A. Libre 4 juli 2006

Ontsnapt de luchthaven van Zaventem aan elke toezicht?
De vereniging Bruxelles Air Libre Brussel stelt zich de vraag.

Stelt u voor :

De feiten : Tot 6 keer per nacht (tussen 23u. en 6u.) wakker geschoten door overdonderende vliegtuigen, vraagt een Lakenaar uitleg aan de ombudsdienst.
Weet u nog, op 23 januari 2003 werd de kanaalroute (ook route Onkelinx genoemd) boven Brussel door de federale regering afgesproken en beschreven- en aan de bewoners ongevraagd opgedwongen- onder welbepaalde voorwaarden, te verstaan: enkel toegelaten voor een beperkt aantal vluchten, én door toestellen met een maximale QC van 4.
QC=Quota Count, dat is de waarde die door de vliegtuigbouwers voor elk nieuw geproduceerde vliegtuigtype gehomologeerd moet worden bij de internationale keuringsinstanties.
Wat nu ?
In het raam van zijn officiële opdracht vraagt de ombudsman om informatie, en komt te weten dat de voorwaarden voor het gebruik van de kanaalroute PERMANENT GENEGEERD WORDEN : Iedere nacht vliegen op deze route, minstens twee toestellen met een QC boven de 4. (1) Aan Belgocontrol wordt deze onregelmatigheid meegedeeld, en uitleg gevraagd.
Belgocontrol stuurt zijn antwoord per email, niet aan de ombudsdienst, maar wel intern, aan BIAC plus diverse adressen op het ministerie voor de mobiliteit, én, wellicht per toeval, aan de bovenvermelde Lakenaar.
En wat vertelt Belgocontrol in deze mail ? Houdt u vast : voor Belgocontrol, zijn de Quota Counts veranderlijk en onvoorzienbare gegevens.(2). Ja, maar: precies op deze QC’s worden beperkingen en capaciteiten van luchthavens wereldwijd berekend, aanvaard en bekend. Maar Belgocontrol, in dit geval duidelijk in gebrek, die weet het dus beter (onbekwaamheid? desinformatie?).
Als conclusie van deze email vraagt Belgocontrol nogal ironisch aan BIAC “of de ombudsdienst nu ook een controleorgaan geworden is ? (3).
De conclusie, klaar, duidelijk en verontrustend: in Zaventem bestaat er GEEN controle, en ook GEEN sanctie bij overtredingen.
Zie:
Belgocontrol is officieel belast met het vastleggen van de conforme vliegprocedures. Maar BELGOCONTROL doet het naar eigen wil, bewijs ervan wordt hierboven geleverd.
En BIAC ? BIAC is vandaag een privé handelsvennootschap, voor 2 derden in de handen van de Australiër Macquarie. Het is BIAC die de overtredingen zou moeten sanctioneren van zijn eigen klanten.
En de inwoners? Die zijn, zoals altijd, de pineuten.
Voor de vereniging Bruxelles Air Libre Brussel moeten twee vragen DRINGEND gesteld worden:
1. zal de federale regering eindelijk het onafhankelijke controleorgaan in werking stellen, die sinds het regeerakkoord van 2003 voorzien is ?
2. welke maatregelen zal de verantwoordelijke minister nemen, om zijn eigen administratie, BELGOCONTROL en BIAC (drie handen op een buik) af te dwingen hun verantwoordelijkheden te nemen inzake,  enerzijds controle en sancties van de vliegende cowboys, en anderzijds de minimaal overlast voor de burgers en het milieu ?    

 

(1) uittreksel van de briefwisseling tussen de ombudsman en Belgocontrol
« Je constate deux cas flagrants de non-respect de la limite 4  du Quota count individuel de bruit de certains avions sur la route du Canal  CIV 7 Delta :
- Lockheed Electra 188 ( BCS G-LOFB ) avec un QC de 6.1  selon les tableaux de BIAC, décollages toutes les nuits.
- Airbus A.320 de TCW ( OO-TCM ) avec un quota de 4.4  selon les tableaux de BIAC, décollages toutes les nuits.
Dans les AIP, à la page AD.2.EBBR-23, version du 08 juin 2006, je constate pourtant que ces deux types d'avions sont bien repris dans la liste des avions qui doivent utiliser la route CIV 7 Delta, alors qu'ils ont un quota individuel de bruit supérieur à 4.
Ces remarques sont de la plus haute importance, et je vous demande une réponse dans les meilleurs délais.»

Uittreksels van de E-mails van Belgocontrol aan Belgocontrol, BIAC en het ministerie:
(2) « Gentlemen,
According AIP SID CIV 7D and CIV2Q SID are to be allocated to L188 and A320 types.   The QC -4 values in AIP are "deemed" QC values, not actual values.  They may be higher or lower in reality depending on acft weight, temperature, wind, flap settings, wheels up/down,etc... »
(3) « Dear Colleagues,
Please find herewith elements of reply from Belgocontrol side.
Is the "ombudsdienst" a control authority?
Best regards. »