PERSBERICHT :   WATHELET BRENGT COMMUNAUTAIRE VREDE LUCHTHAVEN ERNSTIG IN GEDRANG

 

Staatssecretaris Melchior Wathelet brengt tijdens de zomermaanden de communautaire wapenstilstand in het luchthavenakkoord ernstig in het gedrang door eenzijdig beslissingen te nemen in dit dossier zonder enig akkoord van de federale ministerraad noch kern en in strijd met het regeerakkoord.

Wathelet besliste enkele dagen geleden in het geniep, tijdens de afwezigheid van de andere leden van de regering en tijdens het zomerverlof, zonder enig overleg om:

 

1.     de windnormen voor het gebruik van de verschillende start- en landingsbanen op de luchthaven ernstig te verminderen, zodat er veel meer met rug- en zijwind kan opgestegen worden op baan 25R boven Diegem, Haren, Schaarbeek, Laken, Neder-Over-Heembeek, de Noordrand en West-Brussel.

Deze verlaging van de windnormen, boven de aanbevolen ICAO-richtlijnen, zorgen voor veel meer vliegtuiglawaai én veel meer onveiligheid. De heer Wathelet doet dit enkel met het oog op het verschuiven van de lawaaihinder van de Oostrand en het rijke deel van Brussel naar de Noordrand en het armere deel van Brussel.

2.     de vliegtuigen tussen 80 en 200 ton die naar het zuiden vliegen via baken Huldenberg, die tot op heden dienden op te stijgen via baan 20/02 over de Oostrand en over Oost-Brussel (het rijke deel van Brussel), de mogelijkheid te geven tijdens de nacht te vertrekken via baan 25 R over de Noordrand en het Noord-Westen van Brussel.

Dit veroorzaakt een ernstige verschuiving van de hinder van de rijkere Oostrand van Brussel naar de Noordrand en het armere deel van Brussel. Er zal hierdoor een toename zijn van het aantal vertrekken gedurende de nacht op baan 25 R van 51% naar 70% van alle vertrekken.

3.     nieuwe vliegroutes op te leggen voor vliegtuigen die vertrekken van baan 25 R waardoor deze ipv op 700 voet reeds op 600 voet beginnen te manoeuvreren en bochten te nemen. Opnieuw brengt dit ernstige bijkomende lawaaihinder met zich mee en stijgt hierdoor het veiligheidsrisico aanzienlijk. De enige veilige route is immers een route die zoveel mogelijk rechtdoor vliegt bij de start. Het verlagen van deze norm van 700 voet naar 600 voet zorgt voor een onaanvaardbare stijging van de veiligheidsrisico’s en verlegt opnieuw de hinder naar de Noordrand en West-Brussel.

 

Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat Staatssecretaris Wathelet op deze wijze het communautaire evenwicht in gevaar brengt en politieke spelletjes speelt ten voordele van een meer begoede groep burgers in het rijkere oosten van Brussel en in sommige rijkere faciliteitengemeenten ten oosten van Brussel.

 

sp.a roept de Vlaamse meerderheidspartijen op om begin september deze beslissingen van staatssecretaris Wathelet terug te schroeven en de zaak te blokkeren in de kern en de ministerraad. Het is onaanvaardbaar dat de staatssecretaris eenzijdig deze beslissingen oplegt waardoor het veiligheidsrisico en de lawaaihinder ernstig toeneemt.

 

Bert Anciaux

Voorzitter sp.a - Senaatsfractie