En weer kan Awaccs het ondanks alle objectieve radartracks en vluchtlijsten van de Ombudsdienst, de Aminalmetingen en de Biac-metingen niet laten om te beweren dat Grimbergen en Meise geen gehinderden meer hebben

Persbericht van AWACSS -10 08 2006

BIAC kondigt op haar website aan dat het aantal personen dat zware geluidshinder ondervindt van de luchthaven gehalveerd zou zijn.
Deze vermindering zou volgens BIAC in grote mate toe te schrijven zijn aan het gebruik van minder lawaaiierige toestellen en aan de keuze van bepaalde routes.
AWACSS wenst in dit verband een aantal puntjes op de i te zetten:
-        Alle in deze studie gebruikte resultaten zijn louter theoretische berekeningen en hebben geen betrekkking op de reële gegevens die door geluidsmeters worden geregistreerd.
-        De geluidscontouren in het rapport zijn gebaseerd op gemiddelde waarden, waardoor de geluidspieken worden gemaskeerd. Dit terwijl natuurlijk de geluidspieken als het meest hinderlijk worden ervaren door de omwonenden.
-        De geluidscontouren houden nog altijd geen rekening met de frequentie van overvlucht.
-        De conclusies van het rapport houden geen rekening met de toename van het aantal personen dat is blootgesteld aan sterkere geluidsniveaus.
-        BIAC vergeet ook haar eigen cijfers te vermelden, en die zijn toch ontstellend.
Voor de nacht
Het aantal inwoners dat blootgesteld is aan een belasting van 20 tot 50 overvluchten met een LAmax van 70 dB(A) en meer is toegenomen van 1.281 in 2004 tot 4.795 in 2005, hetzij een toename met 370%.
Het aantal inwoners in de zone met geluidspieken van 70 dB(A) en meer is toegenomen van 164.442 in 2003 tot 216.054 in 2004 en 223.331 in 2005, hetzij een toename met 36% bij vergelijking van de situatie van 2003 met die van 2005 (na spreidingsplan).
Overdag
Het aantal inwoners dat wordt blootgesteld aan een belasting van 20 tot 50 overvluchten met een LAmax van 70 dB(A) en meer is toegenomen van 66.838 in 2004 tot 76.187 in 2005, wat een toename met 14% inhoudt.
Het aantal inwoners in de zone die is blootgesteld aan geluidsniveaus van 70 dB(A) en meer is toegenomen van 251.688 in 2003 tot 285.043 in 2004 en 306.462 in 2005. Een toename dus met 22% sedert 2003 (voor het spreidingsplan).
Deze studie maskeert die alle geluidspieken maskeert toont aan dat de totale geluidsbelasting die voortvloeit uit de exploitatie van de luchthaven neigt te verminderen door de verplaatsing van vluchten op 3000 tot 4000 voet. Deze vliegen nu niet langer boven brede zones die verder van de luchthaven zijn verwijderd, maar wel boven dichter bevolkte zones, die dichter bij de luchthaven zijn gelegen, juist daar waar de vlieghoogte slechts 500 tot 2000 voet bereikt en waar het lawaai dus het meest intens is.
Met andere woorden: veel inwoners die een matige hinder van de luchthaven ondervonden hebben er geen meer ten nadele van zij die dichter bij de luchthaven wonen. Het zijn laatstgenoemde inwoners die de frequentie en de intensiteit van de hinder enkel hebben zien toenemen. Zo hebben Meise en Grimbergen bijvoorbeeld geen enkele potentieel zwaar gehinderde inwoner meer, terwijl inwoners van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sterrebeek (Zaventem) een nooit gehoorde frequentie van overvluchten en lawaai-intensiteit ervaren.
AWACSS wijst deze absurditeit af, die bovendien een inbreuk betekent op de Europese Richtlijnen 2002/49 CE me betrekking tot de bescherming van kalme zones.
AWACSS eist van de verantwoordelijke politici dat wordt teruggekeerd naar een logisch en historisch baangebruik, dat aan passagiers en uitbater maximale veiligheid garandeerde, terwijl de mogelijkheid om de lawaaihinder te verminderen hierdoor niet wordt aangetast.
BIAC stelt in haar communicatie overigens zelf voor de lawaaierigste vliegtuigen te weren en de minst dichtbevolkte gebieden te overvliegen.

AWACSS vzw - asbl
Frédéric Petit
Bestuurder - Administrateur