Over de retributie die de houder van de exploitatielicentie aan BAC dient te betalen
 

Parlementaire vragen 17/04/2008

07 Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d'Oppuers aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, over "de vergoeding die de houder van de exploitatielicentie van de exploitatievennootschap van Brussel-Nationaal dient te betalen" (nr. 4239)

07.01 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): De retributie die de houder van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal (BAC) dient te betalen, bedraagt 175.000 euro, een bedrag dat jaarlijks aan de evolutie van de gezondheidsindex wordt aangepast. BAC verdeelt het volledige bedrag tussen de
luchtvaartmaatschappijen naar rata van het aantal bewegingen op de luchthaven.
Hoe werd het bedrag van die retributie vastgesteld? De retributie lijkt immers vrij bescheiden te zijn, rekening houdend met de grootte van de luchthaven en met het aantal passagiers. Werd er rekening gehouden met milieufactoren? Hoeveel bedraagt de retributie voor 2008? Hoeveel vliegbewegingen waren er vorig jaar,
zodat we kunnen berekenen hoeveel die retributie per passagier bedraagt?

07.02 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Frans): Het bedrag van de retributie werd berekend op basis van de werkingskosten van de reguleringsdienst van de luchthaven. Met dat bedrag moeten die kosten mee gefinancierd worden. De retributie bedraagt 182.233 euro voor het jaar 2008. In 2007 waren er 10,8 miljoen
passagiers en 264.366 bewegingen. Het aan de luchtvaartmaatschappijen gefactureerde bedrag bedraagt momenteel 70 eurocent per beweging.
De retributie kan niet met een milieutaks worden gelijkgeschakeld.

07.03 Thérèse Snoy et d'Oppuers (Ecolo-Groen!): Ik ben blij dat u tot dezelfde conclusies komt als ik. Ik betreur dat de Staat voor deze retributie niet uitgaat van verschillende criteria zoals het aantal passagiers of de milieuprestaties van de vliegtuigen.
Als deze retributie zoals in Nederland 10 euro per passagier zou bedragen, zou de Schatkist over 170 miljoen euro extra beschikken. Ik zie niet in waarom zo schandalig voordelige fiscale voorwaarden worden toegepast op een bijzonder vervuilende modus als het luchtvervoer terwijl dat niet het geval is voor andere
transportwijzen.

07.04 Staatssecretaris Etienne Schouppe (Frans): Onze standpunten zijn eigenlijk suggesties voor de minister van Begroting.

Het incident is gesloten.