Nachtvluchten stegen op vier jaar tijd van 19.500 naar 24.700.
Op basis cijfers 2006 kan men voor 2007 evolutie verhouding aantal reguliere nachtvluchten  en aantal chartervluchten opvolgen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Parlementaire vraag nr. 0557 van Bart Laeremans van 24 januari 2007  aan de Minister van Mobili teit

 

Nachtvluchten stegen op vier jaar tijd van 19.500 naar 24.700.

Op basis cijfers 2006 kan men voor 2007 evolutie verhouding

aantal reguliere nachtvluchten  en aantal chartervluchten opvolgen.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

Parlementaire vraag nr. 0557 van Bart Laeremans van 24 januari 2007 aan de Minister van Mobili­teit

 

Toename aantal nachtvluchten

Het aantal nachtvluchten tussen 2002 en 2006 is duidelijk toegenomen.

 

1.                 Beschikt u ter zake over cijfers voor de jaren 2002 tot en met 2006?

 

2.                 a) Is het mogelijk om een verdeling te maken van het aantal nachtvluchten van respectievelijk
DHL-toestellen, reguliere vluchten en charters?

b) Is het mogelijk hierbij telkens het aantal landingen en het aantal opstijgende bewegingen weer te geven per jaar?

 

Antwoord

1. De evolutie van de nachtvluchten (tussen 23u en 5.59u) van 2002 tot 2006 is aangegeven in de onderstaande tabel:

 

 

Aantal bewegingen

2002

19.577

2003

20.889

2004

23.106

2005

24.567

2006

24.761

 

 

2.Het aantal opstijgingen en het aantal landin­gen van de regelmatige vluchten, de charter­vluchten en de DHL-vluchten tijdens de nacht in 2006 zijn aangegeven in de onder­staande tabel:

 

 

Aant. opstijg.

Aant. Land.

Totaal

Reguliere vluchten

867

3.817 4.684
Charter 741 3.235 3.976
DHL 7.154 7.510 14.664

 

 

De DHL-vluchten worden door verschillende luchtvaartmaatschappijen uitgevoerd. Het aantal DHL-vluchten in de tabel omvat de vluchten van de luchtvaartmaatschappijen die in 2006 meestal voor DHL gevlogen hebben vanop de luchthaven Brussel-Nationaal. Deze gegevens zijn niet met voldoende zekerheid gekend voor de jaren 2002 tot 2005.

 

Réponse

1.  L'évolution des vols de nuit (entre 23h et 5h59) de 2002 a 2006 est reprise sans Ie tableau suivant:

 

 

Nbre mouvements

2002

19.577

2003

20.889

2004

23.106

2005

24.567

2006

24.761

 

 

2.Le nombre de décollages et d'atterrissages de nuit en 2006 pour les vols réguliers, les vols affrétés et les vols DHL sont repris dans le tableau ci-dessous :

 

 

Nbre décol.

Nbre.Atterr.

Total

Vol réguliers

867

3.817 4.684
Vol affrétés 741 3.235 3.976
DHL 7.154 7.510 14.664

 

Les vols DHL sont opérés par différentes compagnies aériennes. Le nombre de vols mentionnés pour DHL dans Ie tableau regroupe les vols des différentes compagnies qui opéraient généralement pour DHL en 2006 a 1'aéroport de Bruxelles-National. Ces donnees ne sont pas disponibles avec suffïsamment de certitudc pour les années 2002 a 2005.

De Minister van Mobiliteit, Le Ministre de la Mobilité,