Machelen,

 

                                                                                              Aan de heer Etienne Schouppe

                                                                                              Staatssecretaris voor Mobiliteit

                                                                                              Koningsstraat 180

                                                                                              1000 Brussel

 

OPEN BRIEF

 

 

Mijnheer de Staatssecretaris,

 

 

Reeds jaren sleept het dossier van baangebruik en vliegroutes van de nationale luchthaven aan.

 

De burgemeesters van de Noordrand (Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel) willen aan de thans bevoegde staatssecretaris nogmaals hun standpunt bevestigen.

 

Vanuit de Noordrand pleiten we voor een eerlijke spreiding van lasten en lusten van de nationale luchthaven.

We zijn ons bewust van  het belang van de nationale luchthaven voor de economie van de regio en van Vlaanderen.

De Noordrand is ook bereid een aanvaardbaar deel van de lasten van deze luchthaven te dragen.

 

Gezondheidsrechten en privacyrechten moeten aan iedereen in dezelfde mate gegarandeerd worden, wat dus betekent dat elke buurt dezelfde lasten zou moeten dragen bij het landen en opstijgen van vliegtuigen.

Het is niet meer dan billijk dat, aangezien de overheid het gelijkheidsbeginsel dient na te leven bij het beperken of ontnemen van het gezondheidsrecht, men tot een gelijke spreiding moet komen over alle betrokken buurten.

 

Daarom pleiten de burgemeesters voor een pragmatische oplossing.

 

Om dit mogelijk te maken moeten alle banen gelijkwaardig uitgerust worden en moeten gelijke windnormen gelden voor alle banen.  Het preferentieel baangebruik van elke baan gebeurt dan in functie van de wind en de bestemming.

 

De burgemeesters vragen aan de staatssecretaris dat met de volgens hun billijke vraag van evenredige spreiding van de lasten van de luchthaven wordt rekening gehouden bij de besluitvorming over de vertrekken en aankomsten op de nationale luchthaven.

 

 

 

Eddy Willems                          Jean-Pierre De Groef              Marcel Belgrado

Burgemeester Grimbergen     Burgemeester Machelen Burgemeester Meise

 

 

 

Marc Van Asch                       Marcel Van Langenhove

Burgemeester Vilvoorde        Burgemeester Wemmel