Mer rapporten 1990 en 2000

 

Toen al bracht de KUL naar voren: "Dit zal dan zeker aanleiding geven tot hevige protesten van de inwoners"

Eindrapport  KUL ivm MER 1990,  deel II : "Uitbreiding luchthaven en vliegtuiglawaai".

 

Lees het rapport

 

Milieu-effectrapport Zaventem 2000

 

Lees het rapport

Interessant om te lezen:

 

P 12: Maakt prognoses voor het aantal passagiers :

In 1989: 7.5 mio per jaar met laatste 10 jaar een groei van 3.4% per jaar en laatste vijf jaar 4.1%, maar een toename van de groei naar 4-6% per jaar wordt verwacht. Op basis daarvan voorziet men een capaciteitsbehoefte van 9.7 mio in 1995 en 12.5 mio in 2000

Ook voor het goederentransport wordt een gelijkaardige groei voorspeld

Idem dito voor express bedrijven

 

P 14: grafische voorstelling van aantal passagiers en jaarlijkse groei

 

P 21 het MER wordt opgedeeld in

-           een BATC gedeelte beperkt zich tot de milieu effecten van de infrastructuur werken stricto sensu: deel I toegangswegen en gebouwen

-          een globaal MER met nadruk op het RLW gedeelte; deel II  is opgevat als het globaal MER

p 21: er wordt een toename met 60% van de passagiersaantallen verwacht tegen 2000. In werkelijkheid is het aantal gestegen va 7.8 mio in 1990 naar 21.6 mio in 2000: ditis een toename met 177% (21.6 – 7.8 = 13.6 >> 13.6/ 7.8 =1.77 of een toename met 177%)

 

p 26: Er wordt voor een toename van het aantal passagiers met 100% een toename van het aantal vluchten met 60% verwacht

 

p 27: er wordt een toename van het aantal vluchten verwacht met 60% tegen 2000

 

p 118:  verkeer: ‘er zijn gemiddeld 200 vluchten per dag, pieken tot 300 per dag zijn mogelijk (1990): een vlucht omvat twee bewegingen: landen en opstijgen, dus 60 bewegingen per uur. In 1988 werden er gemiddeld 135 vluchten per dag geteld.

 

 - p 119 : spitsuur is 30 vluchten per uur, nu 80!

 

- p 152: roet uitstoot = 75,5 ton per jaar        roetinformatie & fijnstof wordt nogal geminimaliseerd.