Open VLD 'volksvertegenwoordiger Luc Van Biesen wil in zijn Nieuwsbrief nr. 2008008 koste wat kost een grotere luchthaven. Voor hem is er alleen maar economie en telt ecologie NIET mee.  

Van: Frederic B. Petit [mailto:fredericpetit@skynet.be] 
Verzonden: zondag 2 november 2008 17:54
Aan: 'Luk VAN BIESEN'
CC: 
Onderwerp: RE : Nieuwsbrief nr. 2008008
Urgentie: Hoog
 

Beste Luk,

Bedankt voor je mail.

Voor wat betreft het standpunt van de verenigingen van de Oostrand ivm de vliegtuigtaks, is er blijkbaar een misverstand.

De verenigingen van de Oostrand denken dat het niet correct is dat de inkomsten gebruikt worden om de financiele problemen van de federale Staat (gedeeltelijk...) op te lossen.

In tegendeel , willen ze dat deze bijdrage liefst voor onteigeningen van huizen waarvoor vliegtuighinder onvermijdbaar/ onoplosbar is (bv in Diegem in de verlenging van de belangrijkste en veiligste baan 25R) gebruikt wordt. Ik herinner dat het spreidingsplan de grootste dreiging is voor de toekomst van de luchthaven wegens veiligheidsproblemen (kruisende banen, peferentieel gebruik van de kortste dwarsbaan 20).

Ik dacht dat het belangrijk was dit stanpunt mede te delen.

Mvg

Frédéric Petit 

Schepen

Bergenblok, 48

B-1970 Wezembeek-Oppem

T: + 32 (0) 2 784 39 12

FX: + 32 0) 2 784 39 13

info@fredericpetit.be                                                                  

-----Message d'origine-----
De : Luk VAN BIESEN [
mailto:vtrefpunt@lukvanbiesen.be] 
Envoyé : dimanche 2 novembre 2008 9:30
À : Maurice Seewald
Cc : MEMBERS;
Objet : RE: Nieuwsbrief nr. 2008008

Mijnheer,

Er is een mededeling van de kamer verstuurd met de melding dat het verkoopcontract ter inzage zou liggen voor de kamerleden. Dit komt er na mijn diverse uitdrukkelijke vragen. Ik zal ze maandag nakijken.

mvg

Luk Van Biesen

Van: Maurice Seewald [mailto:maurice.seewald@scarlet.be]
Verzonden: za 1/11/2008 22:36
Aan: Luk VAN BIESEN
CC: MEMBERS;
Onderwerp: Fw: Nieuwsbrief nr. 2008008

Mijnheer Van Biesen,

Een luchthaven op 10 km van de Grote Markt van Brussel,  daar mag men toch van verwachten dat ze zich aanpast aan de omgeving waar ze zich recen gevestigd heeft.  Brussel is een eeuwenoude stad : de luchthaven is gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog, in de jaren 80  heeft ze de kaap van de 200.000 bewegingen overschreden, en is pas in 1985 met nachtvluchten begonnen.  Toen was het hek van de dam, en in 2000 werd een groot deel van de regio onleefbaar met meer dan 325.000 bewegingen waarvan meer dan 30.000 bewegingen 's nachts tussen 23.00 en 07.00 uur.

Populisme en demagogie helpen deze zaak niet vooruit.

Wij wachten nog steeds op het verkoopscontract van de luchthaven aan Macquarie dat u de actiegroepen en de burgers van dit land beloofd heeft.

 Groet,

Maurice Seewald
administrateur - bestuurslid
Bruxelles Air Libre Brussel
www.bruairlibre.be
maurice.seewald@scarlet.be

Maskers vallen van actiecomités Oostrand: niet tegen lawaaihinder maar kortweg tegen de luchthaven!

In een persbericht laten de actiegroepen van de Oostrand weten dat ze voorstander zijn van de nieuwe vliegtuigtaks. Nu komt de aap uit de mouw. Deze actiegroepen willen niets liever dan gewoon de luchthaven te sluiten. Dat de meeste mensen er zijn komen wonen nadat de luchthaven er was, vergeet men er even bij te vertellen. In hun persbericht spreken de actiegroepen dat de luchtvaartsector last heeft van een NIMBY-reactie (not in my back yard) omdat deze tegen deze taks zijn gekant. Ik denk dat het eerder andersom is. Deze actiegroepen blijken maar niet te beseffen dat vele duizenden mensen leven van deze luchthaven en daarom ook rond deze luchthaven zijn komen wonen. Deze luchthaven is een aantrekkingspool voor de economische welvaart van ons land en dus voor vele jobs. 

Ze besluiten hun persbericht met te zeggen dat de inkomsten enkel mogen gebruikt worden om de schatkist te vullen en niet voor gevolgen van pollutie of maatregelen om de ruimtelijke ordening te herschikken. Ik denk dat dit geld juist moet geïnvesteerd worden om tot een betere ruimtelijke schikking te komen zodat we zowel de jobs kunnen behouden, als de hinder zoveel mogelijk kunnen beperken.

Ik weet ook dat we niet echt tevreden kunnen zijn met deze taks, maar in deze begroting stel ik wel vast dat er voor 6,6 miljard besparingsmaatregelen zijn genomen en maar voor 2,5 miljard extra inkomsten. Waren de liberalen niet in deze regering geweest, was het aandeel van besparingsmaatregelen zeker en vast minder geweest, en was het aandeel extra inkomsten uit belastingen of heffingen veel hoger geweest. 
 

Doordat de actiegroepen deze maatregel toejuichen brengen ze de luchthaven nog meer schade toe. Hun bedoeling is geen actie voeren tegen de lawaaihinder, maar wel een actie voor de sluiting van de luchthaven op termijn. Alle middelen zijn daar blijkbaar goed voor, dus ook een vliegtaks.

30/10/2008

Indien deze e-mail onleesbaar is, klik dan hier om hem online te bekijken.