Minister Landuyt blijft in zijn antwoorden rond de pot draaien

Mail 7.3.2007

Van: "Bart Laeremans" <bart.laeremans@pandora.be>
Datum: 7 maart 2007 07:31:49 GMT+01:00
Aan: "H"
Onderwerp: Antw.: Verdubbeling nachtvluchten in de Noordrand, wordt wakker!

Geachte Heer,

Ik ben het volstrekt met u eens.

In bijlage vindt u de neerslag van mijn jongste vraag aan Landuyt (cijfers 2006). U zal merken dat hij rond de pot draait.

Ik heb na de info-avond van zaterdag (waar ik slechts een gedeelte van kon meemaken) een nieuwe vraag ingediend, die u eveneens in bijlage vindt.

Oprechte groeten,

Bart
 

Mondelinge vraag in commissie aan dhr. R. Landuyt, minister van Mobiliteit, over het  zeer hoog aantal nachtvluchten boven de Noordrandgemeenten in januari en februari.

 

6 maart 2006

 

Volgens de jongste cijfers waren er in januari 2007 485 nachtvluchten die over zone 1 vlogen. Dat is 66,5% van het totaal. In februari waren het er 418 of 62,4%.

Een jaar geleden ging het om respectievelijk 30,6% (212 vluchten) en 42,4% (287 vluchten). Wat januari betreft, stellen we bijgevolg meer dan een verdubbeling vast. Voor februari gaat het om een verhoging met bijna 50%.

 

Dit betekent dat we opnieuw in een concentratiesituatie zijn beland, net als onder minister Durant.

 

Kloppen deze cijfers? Kan de minister voor beide maanden een gedetailleerd overzicht geven van het baangebruik in vergelijking met 2006?

 

Hoe verklaart de minister deze nieuwe concentratie?

 

Welke initiatieven heeft hij genomen om een rechtvaardige spreiding te garanderen?

 

Bart Laeremans

 

Lees het verslag van de parlementaire commissie