Deze mail van een ex-medewerker van het kabinet van Verhofstadt getuigt van de zoveelste vervormde kijk op het nochtans heldere luchthavendossier

 
Commentaar Actie Noordrand
"Bijgaande individuele track toont hoe snel dit vliegtuig hoogte zou kunnen winnen moest het geen bochten maken: trek het middendeel van de blauwe lijn naar onder en boven door, schuif deze nieuwe lijn naar links en u heeft een normaal, geluidsarm en veilig traject dat een minimaal aantal mensen zo kort mogelijk hindert.

 

----- Original Message -----

From: MT

To: actie-noordrand
Sent: Wednesday, January 16, 2008 10:13 AM
Subject: RE: persbericht 14 - 1 - 2008 met figuren

Beste actie-Noordrand,

Niettegenstaande alle respect voor jullie actiecomité voel ik me toch verplicht om even op onderstaande, terug zeer onevenwichtige voorstelling van de geluidslast Noordrand hieronder te reageren om volgende redenen:

 jullie spreken telkens opnieuw "alleen maar" over de vertrekken en nooit over de landingen (omdat de Noordrand deze niet krijgt natuurlijk). Hoewel de geluidslastzone voor het landen anders ligt dan voor de vertrekken, is deze zeker wanneer over dichtbebouwde zones zoals Bv. de Oostrand, even belastend.

-          in de voorgestelde cijfers over de vertrekken 25R verzwijgen jullie doelbewust het verschil tussen Zone1 en de "eigenlijke Noordrand" zodat verkeerdelijk de indruk wordt gegeven dat alle vertrekken over "de Noordrand" vliegen. Diegem/Haren liggen vanaf de bouw luchthaven in 1958 pal in het verlengde van de 25R. Bijkomend zijn het "overwegend" niet de inwoners van Diegem/Haren die lid zijn van jullie actiecomité

-          in jullie overzicht verzwijgen jullie ook bewust dat de vertrekkers 25R met linkerbocht op ongeveer dezelfde hoogte met hetzelfde stijgvermogen als over Strombeek/Grimbergen/Meise  een stuk Oostrand (Kraainem/Wezembeek-Oppem) overvliegen en bijgevolg dezelfde geluidfootprint produceren op deze plaatsen.

Op basis van voorgaande (voorlopig nog cijfers 2006) wordt de "eigenlijke Noordrand" waarmee het actiecomité zich hoofdzakelijk associeert (+ Brussel Noord) overvlogen door volgende %:

"totaal aantal bewegingen" dag + nacht:

-          Zone 1 (Diegem/Haren) - 37,9%

o        Noordrand (rechterbocht) + Brussel Noord � 18,34 %

o        Brussel centrum (rechtdoor) - 2,46%

o        Brussel Oost + Kraainem/Wezembeek-Oppem  (linkerbocht) 17,10 %

-          Zone 3 - 11,15 % + 17,10 % = 28,25%

"totaal aantal bewegingen" dag:

-          Zone 1 (Diegem/Haren) - 40,54 %

o        Noordrand (RB) + Brussel Noord - 19,11%

o        Brussel centrum (RD) - 2,38%

o        Brussel Oost + Kraainem/Wezembeek - Oppem (LB) - 19,05%

-          Zone 3 - 15,9 % +19,05 % = 34,14%

"totaal aantal bewegingen" nacht:

-          Zone 1 (Diegem/Haren) - 17,49 %

o        Noordrand (RB) + Brussel Noord - 12,38 %

o        Brussel centrum (RD) - 4,93 %

o        Brussel Oost + Kraainem/Wezembeek-Oppem (LB)- 0,18%

-          Zone 3 - 15,9% + 0,18 % = 16,08%

De cijfers hierboven spreken voor zich. Zoals vroeger reeds gesteld, zijn jullie veel te onderlegd in dit dossier om hiervan niet bewust te zijn en vind ik jullie benadering hieronder, zoals vroeger ook reeds gesteld, "intellectueel" oneerlijk en "manipulatief" voor de buitenstaanders.

Mvg

M T.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: actie-noordrand [mailto:actie-noordrand@belgacom.net] 
Verzonden: woensdag 16 januari 2008 22:38
Aan: MT
Onderwerp: Re: persbericht 14 - 1 - 2008 met figuren

Mijnheer Top,

 

Wij voelen ons vereerd met uw aandacht voor ons persbericht, en denken dan ook eens graag mee over uw opmerkingen.

 

-    Wij zouden heel graag de vertrekken omruilen met de landingen, de inwoners van Diegem hopen op een gunstig antwoord hierop.

 

-    Het verschil tussen Zone 1 en "de eigenlijke Noordrand", zoals u die noemt, zit hem hierin dat Diegem/Haren onmenselijk veel vertrekken krijgt (zie de officiele cijfers) en dat verderop, de zone vanaf Grimbergen, Meise ook nog de helft van de landingen krijgt (die aanvliegen om te landen op 25 L/R), vliegtuigen die tot nog toe niet opgenomen werden in de statistieken of de metingen. En vermits u, terecht, stelt dat landingen ook hinderlijk zijn heeft de zone "Grimbergen, Wemmel, Meise" met deze mix van landingen en vertrekken (met gevaarlijke kruisingen op lage hoogte!!!!!!!!) meer hinder dan u durft vermoeden. De bewoners in ons actiecomit' werken trouwens niet voor de lol, maar uit bittere noodzaak!

 

-    De linkerbocht wordt ingezet, zoals u natuurlijk goed weet, op 1700 voet, terwijl de bocht naar rechts ingezet wordt op 700 voet. De bijhorende bedenkingen over de footprint worden overschaduwd door de frequentie (de aantallen) vliegtuigen.

 

Met uw berekeningen kan ik spijtig genoeg niet akkoord gaan en uw aantijgingen zijn als oneerlijk en manipulatief dan ook niet van toepassing.

 

 Beleefde groeten,
Roger Vermeiren

 

----- Original Message -----

From: MT

To: actie-noordrand
Sent: Thursday, January 17, 2008 11:51 AM
Subject: RE: persbericht 14 - 1 - 2008 met figuren

Meneer Vermeiren,

Ik ben niet van plan om via deze weg een nog verdere polemiek aan te gaan, maar raad u toch aan om voor uw beweringen hieronder en om objectief te kunnen blijven, zeker wat uw bewering in het tweede streepje betreft, de dagelijkse HPFC rapporten (radartracks) te consulteren. Zoals u wellicht weet verdwijnen de blauwe lijnen van de vertrekkende vliegtuigen op 5000ft, zoals de rode lijnen van de aankomende vliegtuigen verschijnen vanaf de 5000 Ft.

Uit een overzicht van een tiental �representatieve� dagen blijkt op enkele uitzonderingen na, geen enkel aankomend toestel beneden de 5000 ft over Meise/Grimbergen te vliegen! Indien Diegem (niet de �eigenlijke� Noordrand, sorry), zoals Kraainem/Wezembeek-Oppem voor de baan 02 op ongeveer dezelfde afstand door landende toestellen, overvlogen zou worden voor landingen op de 07L dan worden ze  op ongeveer slechts 500 Ft overvlogen. Ik vrees dat uw eerste streepje hieronder dan niet meer van toepassing zou zijn.

De bocht naar links vanaf de 25R wordt inderdaad pas op 1700Ft ingezet. Deze vertrekkende vliegtuigen moeten op dit punt echter een koerswijziging van gemiddeld 120° uitvoeren om naar hun baken te vliegen. Tijdens het uitvoeren van dergelijke bocht wordt het klimvermogen van het vliegtuig ongeveer gehalveerd, zodat het voordeel voor de Oostrand sterk wordt verminderd. Voor de vertrekken 25R met rechterbocht moeten de toestellen op 700 Ft slechts een koerswijziging van een 40° uitvoeren (= 1/3 van de linkerbocht), waarna ze quasi rechtdoor vliegen tot aan Meise. Om deze redenen winnen deze toestellen dan ook sneller hoogte bij het overvliegen van de "eigenlijke" Noordrand. Bijgevolg is het hoogteverschil bij het overvliegen "eigenlijke" Noordrand of de Oostrand redelijk beperkt.

Ik blijf het gebrek aan objectieve voorstelling en misleidende cijfers in deze door actie-noordrand dan ook betreuren.

Mvg