Alle Actievoerders uit de Noordrand die gehoord werden door minister Leterme kregen volgend bericht van het Kabinet 
 

From: Durinckx Frank [mailto:Frank.Durinckx@leterme.fed.be] 
Sent: woensdag 19 maart 2008 18:02
To: Durinckx Frank
Subject: Problematiek van de geluidshinder van Brussels Airport

Geachte,

Zoals gemeld tijdens onze gesprekken heeft de Minister van Mobiliteit Yves Leterme vorige week een oplossing voor de problematiek van de geluidshinder van Brussels Airport voorgesteld aan zijn collega’s van de Regering.

Tengevolge van dit voorstel is de KERN akkoord gegaan met de volgende procedure met het doel om een globaal akkoord over deze problematiek vóór 31 mei 2008 te bereiken:

Daarbij wordt  beoogd  te komen tot een stille nacht, zonder opstijgingen tussen 0u en 4u, in zoverre dit verenigbaar is met de economische leefbaarheid van de subhub van DHL en andere beperkte luchtvrachtactiviteiten. Indien daarbij zou blijken dat de onmiddellijke invoering van de stille nacht geen garanties biedt voor deze economische leefbaarheid zal onderhandeld worden hoe binnen de  periode van 0u tot 4u kan gekomen worden tot een zo laag mogelijk aantal opstijgingen met een zo laag mogelijk geluidsniveau.

Nadien zullen de bevindingen van deze gesprekken getoetst worden aan de voorstellen van de Minister van Mobiliteit m.b.t.

-        de beperkingen overdag en ’s nachts voor de lawaaierigste vliegtuigen

-        de beperking van het aantal nachtbewegingen

-        de herziening van het exploitatieprocedures zoals vliegroutes (te bestuderen door een werkgroep), baangebruik tijdens de daluren van het weekend en windnormen (die moeten bestudeerd worden).

De andere elementen van het voorstel werden intussen aanvaard. Het gaat dan om

-        het verzekeren van de juridische zekerheid voor de omwonenden en voor de economische actoren (nieuwe federale vliegwet)

-        Het opnieuw in werking brengen van het overlegforum met alle betrokken actoren

-        De oprichting van een onafhankelijk instituut dat instaat voor de objectivering van de geluidsdrukniveaus

-        De afspraken met betrekking tot het toezicht

Hoogachtend,

Namens de Minister,

Frank Durinckx

Celhoofd Mobiliteit