Infoblad Meise najaar 2010

 

VZW Boreas en Actie Noordrand maken de balans op: waakzaam blijven, blijven doorgaan

Net als u staat veel Meisenaren het rampzalige concentratieplan voor de nacht- én dagvluchten dat  in 2002 de Noordrand in rep en roer zette nog levendig voor de geest.

Alle actie daarrond was het werk van Actie Noordrand dat al eind jaren '90 het concentratiegevaar aankaartte. In 2002 ontstond binnen Actie Noordrand de juridische en technische werkgroep Daedalus. Twee jaar later had Daedalus voor zijn juridische acties een officiële rechtspersoon nodig en werd de vzw Boreas opgericht. Samen werken deze drie vrijwilligersorganisaties onvermoeibaar verder voor een eerlijke verdeling van de hinder van de luchthaven. De website www.actie-noordrand.be wordt dagelijks bijgehouden. De ombudsdienst ontvangt regelmatig klachten. Gemeente, provincie, gewestelijk en federaal bestuur krijgen regelmatig informatie en dossiers. De Noordrand is zeer aanwezig in het Overlegcomité van de luchthaven.

Herinnert u zich hoe met uw steun en die van honderden vrijwilligers  én lokale politici in 2003 de concentratie gebroken werd? Het gemeentebestuur van Meise speelde daarbij een voortrekkersrol met de organisatie van de Stemtent in april 2003 als onvergetelijk hoogtepunt. Ook vandaag steunt de gemeente nog altijd de VZW Boreas met een zeer welkome dotatie.

‘Spreiding' is nu ook het officiële moto van de Vlaamse regering. Actie Noordrand, Daedalus en de vzw Boreas investeerden inmiddels met behulp van de vijf Noordrandgemeenten niet minder dan 150 000 euro in juridische procedures. Eerst dwongen ze de federale regering om in 2004 het geweer van schouder te veranderen en te kiezen voor spreiding in plaats van concentratie. Helaas is in de praktijk ook vandaag de verdeling van de hinder geenszins eerlijk geregeld. De politieke druk op de federale regering vanuit Brussel en Oostrand om de hinder telkens terug naar de Noordrand te schuiven, blijft immens groot. Dit gebeurt door subtiele wijzigingen aan baangebruik, vliegroutes en windcriteria. Weinig spectaculair maar helaas doeltreffend. Sinds 2002 zijn dan de vliegprocedures dan ook ononderbroken aangepast. Nog steeds krijgen de Noordrand en dus ook Meise een veel  te groot aandeel van het vliegverkeer over zich heen. De objectieve cijfers (zie www.actie-noordrand.be) spreken duidelijke taal.

Daedalus werkt daarom onverdroten voort.

De Raad van State en het Europees Hof van Justitie werden verzocht om de luchthaven (in Australische handen) te dwingen tot het maken van een wettelijk verplicht milieueffectenrapport (MER).

De Raad van State is verzocht het rampzalige plan Schouppe van eind 2008 ongeldig te verklaren.

Het noodzakelijke vervolg op het 'lente arrest' van 2006 voor het Hof van Beroep van Gent wordt opgestart.

Actie Noordrand heeft altijd de economische noodzaak van de luchthaven erkend: ze komt op voor een rechtvaardige verdeling van hinder en rust. Dat laatste is in wezen eenvoudig: als men consequent vliegt tegen de wind krijgt iedereen periodes van rust en vliegt men veiliger en milieuvriendelijker. Door zo rechtstreeks naar de bestemming op te stijgen vervallen alle omleidingsroutes die rond Brussel en dus boven de Noordrand vliegen. Maar zover is het nog niet: de tegenstanders laten niet af.

Ook vandaag nog is uw steun dus nog broodnodig net als de steun van alle vijf de Noordrandgemeenten. De vzw Boreas telt honderden actieve leden. We nodigen u van harte uit om ook lid te worden en Actie Noordrand te steunen: 25 € per jaar.

U kan uw jaarlijkse bijdrage storten op rekeningnummer 833-5436049-39 tnv vzw Boreas, 1853 Strombeek, met vermelding van naam en adres.

U kan ook een steunbijdrage storten op dit rekeningnummer met vermelding: "steunbijdrage sympathisant". Uw privacy wordt gewaarborgd.