Na Wemmel keurt ook gemeente Meise subsidie vzw Boreas goed Nu nog Grimbergen, Vilvoorde en Machelen!
 

Uit de notulen van de gemeenteraad te Meise, donderdag 29 November

21)  LEEFMILIEU: Subsidie Boreas

Nota:

Raadslid Roger Heyvaert vraagt of de omliggende gemeenten ook akkoord gaan.

De voorzitter zegt dat hij het niet weet, maar dat hij navraag zal doen.

Raadslid Roger Heyvaert dringt hierop aan, aangezien het anders volgens hem weinig zin heeft. Hij deelt mee dat er in het verleden een overeenkomst was met de omliggende gemeenten.

Schepen Marie-Jeanne Thaelemans vindt de subsidie terecht. Het is niet omdat de omliggende gemeenten geen subsidie zouden geven, dat Meise dit dan ook niet moet doen.
De voorzitter zegt dat de omliggende gemeenten gecontacteerd zullen worden en gevraagd zullen worden naar hun bijdrage.

Gelet op het schriftelijk verzoek van de vzw Boreas om 0,50 euro per inwoner toe te kennen.

Overwegende dat dit gezien het bevolkingscijfer op 1/1/2007 (18541) zou resulteren in een subsidie van 9270,50 euro.

Gelet op het gunstig advies van de milieuraad dienaangaande d.d. 20.02.2007.

Overwegende dat in artikel 879/332-02 van de oorspronkelijke begroting van 2007 een bedrag van 2500 euro was voorbehouden voor Boreas;

Overwegende dat het, gezien de grote som die de vzw al heeft besteed aan de juridische procedures inzake de gelijke spreiding van het vliegverkeer vanuit Zaventem, past om een dotatie te voorzien van 9.270,50 .

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 29/03/2007 houdende toekenning van een subsidie van 2500 euro aan Boreas;

Overwegende dat het saldo van 6.770,50 euro werd voorzien via een begrotingswijziging en dus kan worden toegekend;

Overwegende dat Boreas een belangrijke rol speelt in het verdedigen van de belangen van de Noordrand en dus ook van de gemeente Meise.

Overwegende dat Boreas grensoverschrijdend werkt en ook in de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel en Machelen.

Gelet op de beslissing van het college van 29/10/2007 houdende toekenning van en subsidie aan Boreas.

Met algemene stemmen

BESLUIT:
Art. 1 Aan Boreas een tweede schijf van de subsidie te betalen voor een bedrag van 6.770,50 euro om te komen tot de totaal afgesproken subsidie van 9.270,50 euro.