Is UBCNA bezig vliegincidenten uit te vinden?

Commentaar van Daedalus:

"De onder * vermelde beweging is nergens terug te vinden op de geluidsmeter van AWACSS die op de website van de actiegroep staat."

Citaat CD&V Actua 26/2/2010: 
Regering bereikt akkoord over luchthaven: einde aan 10 jaar discussies en onduidelijkheid
"Wat betreft de windnormen werd een studie uitgevoerd door internationale experten naar de mogelijke opties en hun impact op veiligheid, capaciteit, baangebruik en geluidshinder. Op grond van de aanbevelingen van deze experten, heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven voor de toepassing van dezelfde windnormen voor alle banen. Om tegemoet te komen aan de vraag van de piloten, zal eveneens rekening worden gehouden met de wind « op hoogte » voor de keuze van de banen." 
 

Citaat De Standaard zaterdag 27 februari 2010

"Een stoel met drie poten. De vierde ontbreekt, dus blijft het wankel.' Zo omschrijft de Actie Noordrand/Daedalus het plan-Schouppe. In de federale beslissing wordt gewag gemaakt van principes om de vliegroutes aan te toetsen: veiligheid, capaciteit, leefmilieu, spreiding en eenvoud. 'De regering past die principes toe voor drie regio's - Brussel, de oostrand en de richting Leuven. Alleen voor de vierde kant, de noordrand, gebeurt dat niet. Wij blijven van maandag tot vrijdag 15 procent van de opstijgingen houden die naar het zuidwesten moeten maar eerst een onnodige s-bocht over de noordrand maken. Dat is niet de kortste weg, gaat niet over het minst bevolkte gebied en kruist andere routes wat de capaciteit en de veiligheid niet ten goede komt. Zij zouden gewoon rechtdoor over de kanaalroute moeten vliegen. Het zijn niet de zwaarste vliegtuigen dus ze schenden de Brusselse geluidsnormen niet. De zware die ze wel over Brussel sturen, doen dat wel. Dat lijkt toch absurd?'

"Van het vaste baangebruik wordt afgeweken als de wind daartoe dwingt. Zoals bekend moeten vliegtuigen tegen de wind opstijgen en landen. De grenzen van de windsnelheid liggen in windnormen vast. Tot dusver waren er afwijkende normen per startbaan, wat niet echt eerlijk was.

Het Duitse studiebureau Airsight maakte een analyse van de toestand op Zaventem. Zij suggereren een windnorm van 5 knopen rugwind voor elke baan. De regering maakt daar 7 knopen rugwind van, met een tolerantie van 2 knopen, wat soepeler heet. De gewijzigde windnormen zouden een verschuiving van 0,2 procent van de vliegbewegingen betekenen."

Grave incident aérien / Communiqué de l'UBCNA

Postée le 06/03/2011 à 14h24

Communiqué de presse de l'UBCNA:

Mesdames et Messieurs les Responsables politiques,

Schouppe fait à nouveau des siennes et ne respecte pas les accords politiques sur les normes de vent. La décision du Gouvernement est de 7 noeuds, et on a depuis plus d'une semaine la piste 02 pour tous les atterrissages alors que la norme de vent n'a presque jamais dépassé le 5 noeud.

Schouppe abuse de notre patience; il y a de l'abus énorme dans les conditions injustifiées d'emploi de la piste d'atterrissage 02.

Ce dimanche, vers 11 heures 20 on a échappé à la catastrophe : un avion s'est trompé de trajectoire et a traversé de part en part tout le Parvis Sainte-Alix à Woluwé St Pierre au lieu d'évoluer vers la 02 puis a du faire une boucle bruyante de correction de trajectoire pour arriver finalement à Stockel : encore une catastrophe évitée de justesse.

Votre non-politique trop favorable aux seuls intérêts de l'aéroport est un vrai scandale. Vous agissez comme si Bruxelles n'était qu'une ville de navetteurs.
On ne peut tout faire autour de Bruxelles uniquement au nom de la croissance économique.

Et on lit dans le journal LE SOIR de ce vendredi 04/03/11 que de façon cachée Schouppe a tenté au Parlement et au Gouvernement d'encore oser revenir sur la table avec le dossier du lowcost. Ce low cost dont personne ne veut, qui est une vraie source de pollution et qui va massacrer Bruxelles et ses communes, vous restez silencieux face aux manoeuvres inacceptables de Schouppe, EN VOUS TAISANT VOUS SOUTENEZ DONC SCHOUPPE.

NON AU LOW COST, NON AUX VOLS DE NUIT, NON A UN AEROPORT QUI TRANSFORME BRUXELLES EN POUBELLE.

Vous devez avoir le courage de prendre les mêmes mesures que les Wallons l'ont fait à Liège et Charleroi : ISOLER et EXPROPRIER.

Vous devez avoir le courage de prendre les mêmes mesures que les Wallons l'ont fait à Liège et Charleroi : ISOLER et EXPROPRIER.

Zaventem est coincée entre Mechelen, Leuven et Brussel, et n'a plus sa place pour y développer du traffic si dense et si important.

Nous nous opposerons par toute voie de droit, conseil d'état et cour constitutionnelle, contre le low cost à Zaventem.

UBCNA asbl - BUTV vzw
Peggy CORTOIS, Administratrice-déléguée
François van Hoobrouck, Vice-Président
Didier GOSUIN, Président
Jacques VANDENHAUTE, Président honoraire