Er is maar een man in België die dit kan schrijven en hij staat o.m. bekend om zijn speciaal gevoel voor humor. De als NIMBYleugens vermomde FDF-vlamingenhaat druipt er de dag voor de verkiezingen nog maar eens van af. Als er een groep is die bewust foute ideeën onderhoudt, verspreidt en bevestigt is het die achter dit soort boodschappen

From: www.plandedispersion.be [mailto:info@plandedispersion.be]
Sent: vrijdag 8 juni 2007 18:03
To: info@plandedispersion.be
Subject: communiqué : site www.plandedispersion.be est réactivé!

Communiqué - 8.6.2007

 Alors que le plan de dispersion est dénoncé par la grande majorité des partis politiques, nous apprenons à l’instant que les sites web www.plandedispersion.be et www.spreidingsplan.be qui avaient curieusement été abandonnés par l’Etat belge, ont subitement été réactivés, ce, à la veille des élections.

 Le nouveau contenu de ces sites mérite certainement une visite !

 Nous ne vous en disons pas plus, à vous de juger.


 

 

 
 

Balans van het spreidingsplan:

 • Een eindeloze juridische strijd en het geld van de belastingsbetalers onnodig verkwist: men schat op 1.200.000 euro de uitgaven voor advocaten en 725.000 euro dwangsommen die de Belgische Staat moet betalen aan de omwoners.
 • En dit om een spreidingsplan in stand te houden in meer dan 25 rechtszaken waarvan de Belgische Staat het merendeel heeft verloren.
 • Meer dan 1.200.000 klachten bij de Ombudsdienst van de luchthaven van Brussel Nationaal sinds het begin van het spreidingsplan in 2004.
 • De fundamentele rechten op een familieleven, op gezondheid en op een normaal gebruik van de woning worden miskend.
 • Een onnodige verhoging van het aantal personen die aan de geluidshinder worden blootgesteld.
 • Een strijd tussen de inwoners uit het Noorden van de Brusselse rand en alle anderen.
 • De vaststelling dat evenredig spreiden technisch onmogelijk is.
 • De toekomst van de luchthaven van Brussel Nationaal wordt ernstig bedreigd.
 • Het geluidskadaster dat moest voorafgaan aan het spreidingsplan is er nooit gekomen.
 • De optimale veiligheid van de vliegprocedures is niet langer een prioriteit. Om te kunnen spreiden verkiest men het gebruik van gekruiste banen en vliegtuigen die elkaar kruisen in de lucht.
 • De verliezers: de Oostrand met de vluchten die de laatste 50jaar over de Noordrand vlogen, het Brussels Gewest van wie wordt verwacht dat het de Brusselse geluidsnormen zou opgeven, de Oostkant die nu de volle laag krijgen met de vertrekken op baan 07R die ze nooit eerder hadden.
 • Het probleem is nog steeds niet opgelost omdat de politieke partijen het probleem niet durven en niet willen aanpakken.
 
 

Conclusie: een politiek en technisch fiasco, behalve voor de Noordrand waar Bert Anciaux woont.

 

Waarom dit plan absurd is:

 • Het huiselijk afval wordt niet verspreid maar verzameld om het te kunnen behandelen.
 • De geluidshinder verspreiden is de behandeling ervan onmogelijk maken.
 • De werkelijkheid heeft sinds 2003 aangetoond dat het onmogelijk is om een wiskundig evenwicht te bekomen tussen de verschillende zones. Er zijn volgens Anciaux & Co 6 zones rond de luchthaven, dus elke zone zou 16,6% van de hinder moeten krijgen. Mocht de wind tegelijkertijd van alle kanten blazen, zou men een dergelijk systeem kunnen.
 • Bedenken. Maar de werkelijkheid is dat de dominerende windrichting het zuidwesten is, wat een dergelijke mathematische verdeling onmogelijk maakt. Daarom vertrekken de vliegtuigen sinds de oprichting van de luchthaven dan ook van de preferentiële baan 25R en landen ze op de 25L.
 • Om toch te kunnen spreiden, ondanks de dominerende windrichting en ondanks de configuratie van de banen op de luchthaven, heeft men verkozen de veiligheidsmarges te verkleinen. Om bijvoorbeeld kost wat kost baan 20 te kunnen gebruiken voor de vertrekken, heeft men het gekruist baangebruik moeten invoeren, waarbij men vertrekt op baan 20 en men moet landen op 25R. Deze banen kruisen elkaar! Eender wie ziet meteen het onnodige risico in van een gekruist baangebruik vooral dat men gedurende 50 jaar op de meest veilige manier de parallelle banen 25R en 25L heeft gebruikt!
 • De enige drijfveer achter dit plan is louter politiek! Zelfs de aanbevelingen van internationaal erkende deskundigen zoals het bureau AAC, waar toenmalige luchthaven uitbater Biac een uitgebreide studie had opgevraagd, worden terzijde geschoven!
 
 

Antwoorden op de foutieve ideeën die bewust worden onderhouden:

“Iedereen die rond een luchthaven gaat wonen weet toch wat hen te wachten staat”

 • Vele burgers wonen reeds zeer lang in de sinds het spreidingsplan zwaar getroffen gemeenten, soms zelfs in het ouderlijk huis. De hinder in die gemeenten was steeds beperkt, sinds 50 jaar. Niemand kon zich inbeelden dat het grootste gedeelte van de hinder door een beslissing van een Minister boven hun hoofd ging worden geconcentreerd. Nooit eerder, in 50 jaar, hebben ze een dergelijke situatie gekend!

“ De Minister van Mobiliteit Landuyt heeft zeker gelijk: hij heeft trouwheid gezworen aan de Koning en de wetten van het Belgische Volk”

 • Minister Landuyt respecteert de gerechtelijke uitspraken totaal niet. Voorbeeld: burgers zijn tot 3 keer toe naar de Raad van State gestapt om het gebruik van baan 20 op zaterdagmiddag voor de vertrekken aan te vechten. De enige rede baan 20 te gebruiken is nogmaals de Noordrand zogenaamd te ontlasten. De burgers hebben tot 3 keer toe gelijk gekregen, de Belgische Staat ongelijk. Toch vertrekt men iedere zaterdagnamiddag van baan 20! Blijkbaar met de goedkeuring van heel de regering!

“ Ze hebben goedkoop grond gekocht omdat de gronden dichtbij de luchthaven lagen”

 • De gronden in Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sint Pieters Woluwe behoren tot de duurste van het land. Dit was zo voor het spreidingsplan en dit blijft voorlopig(!) onveranderd. Deze gemeenten horen bij de 10 duurste uit het land! De stelling dat we hier zijn komen wonen omdat de gronden/huizen hier goedkoop waren is totaal fout! Maar in de Noordrand, waar Bert Anciaux woont, hoopt men wel degelijk op een stijging van de prijzen per m2, nu er een duidelijke vermindering is van het aantal vluchten!

“ In de Oostrand wonen toch maar alleen rijke Franstaligen”

 • In de Oostrand wonen begunstigde en minder begunstigde burgers, Franstaligen, Nederlandstaligen of gewoon anderstaligen. Niemand verdient het dat zijn leven, zijn gezondheid, zijn familiaal evenwicht wordt verknald door een Minister die heeft besloten de geluidshinder en de vervuiling plots boven je hoofd te concentreren en de politie op je af te sturen wanneer je hierover te hevig durft te klagen.

“ Brussel moet zijn deel van de hinder dragen”

“ Tijdens de week is de Oostrand vrij van alle luchtverkeer”

“ De Noordrand is nog steeds het slachtoffer van een concentratie”

 • Dit is een enorme leugen! Enkel Diegem en Haren krijgen de totaliteit van de vertrekken van de hoofdstartbaan 25R, zoals dit reeds het geval is sinds het ontstaan van de luchthaven. De inwoners uit deze gemeenten hebben zich daar gevestigd met kennis van zaken.De gemeenten Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel worden slechts overvlogen door minder dan de helft van de vertrekken van baan 25R over 4 verschillende corridors en hebben nooit één enkele landing! Het spreidingsplan heeft via het baangebruik het evenwicht totaal verbroken met een concentratie van de vertrekken tijdens alle weekends op de secondaire en kortere baan 20, die de banen 25 kruist!

“ Het volstaat de woningen te isoleren om het probleem op te lossen”

 • De omwonenden hadden deze vluchten niet voor het spreidingsplan. Ze willen niet leven als een goudvis in een bokaal. Ze willen leven zoals voor het spreidingsplan.

“ De omwonersverenigingen zijn tegen de luchthaven en brengen de werkgelegenheid in gevaar”

 • Dit is totaal onwaar! Voor het spreidingsplan was de luchthaven rendabel. Het beste bewijs is dat een Australische onderneming de luchthaven heeft overgekocht op het moment van de privatisering. De omwoners bestrijden het spreidingsplan, niet de luchthaven. Tot voor het faillissement van Sabena in 2001 waren er 325.000 bewegingen per jaar en relatief weinig klachten, behalve tegen de nachtvluchten. Nu zijn er nog “ slechts” 255.000 bewegingen maar 450.000 klachten voor het jaar 2006. Voor het jaar 2002 waren dat er ...1000! Het zijn de Ministers Anciaux en Landuyt die de luchthavenactiviteiten in gevaar brengen, zeker niet de omwoners!

“ Enkel spreiding van de hinder is een waarborg voor het voorbestaan van de hinder”

 • Voor het spreidingsplan van Anciaux waren er bijna enkel klachten over de nachtvluchten. Iedereen kende de luchthaven en kende de hinder. Minister Durant heeft de toestand tijdens de nacht voor iedereen verbeterd door het verbod op de hushkits en het vastleggen van quota counts voor de nacht. De nachtvluchten zijn geen noodzaak voor het voortbestaan van de luchthaven en moeten geleidelijk aan worden afgeschaft: de stedelijke ligging van de luchthaven maakt nachtvluchten onmogelijk.

“ Ministers weten waar ze mee bezig zijn, men moet hen vertrouwen”

 • Sinds het bestaan van de luchthaven is er geen enkele regering geweest die het dossier van de luchthaven als “een goede huisvader” heeft behandeld. Geen enkele Minister heeft het nodig geacht zich te omringen door deskundigen die de nodige grondige milieu-effecten studies hadden kunnen maken zoals de vereist in de Europese Richtlijn 85/337. “Start” is hiervan nogmaals een overduidelijk voorbeeld. Het resultaat is dat er nog steeds tot op de dag van vandaag woningen worden gebouwd in Diegem aan het uiteinde van de startbaan 25R en net naast de geluidsmuren in Steenokkerzeel.

“ De omwoners klagen maar stellen geen concrete oplossingen voor”

 • Het zijn wel degelijk de politieke verantwoordelijken die een historisch wel gekende situatie totaal hebben gewijzigd! De omwoners hebben dit nooit gevraagd. De omwoners zijn geen deskundigen die met voorstellen moeten komen. De politieke verantwoordelijken handelen jammer genoeg wel vaak alsof zij zelf deskundigen zouden zijn. De omwoners vragen dat onafhankelijke experts met oplossingen komen die de veiligheid optimaal garanderen.

“ De Brusselse geluidsnormen maken het bestaan van de luchthaven onmogelijk”

 • De geluidsnormen die zijn voorzien in dit decreet liggen stukken lager dan de geluidsnormen van de WGO ( Wereldgezondheidsorganisatie). Slechts 4% van de vluchten boven het Brussels Gewest vormen een inbreuk op de Brusselse Geluidsnormen. Het merendeel van deze vluchten zijn oude toestellen of zwaar geladen cargovluchten die amper hoogte kunnen halen.

“ Sinds de uitspraak van het Hof van Beroep van juni 2003 waarbij de spreiding werd opgelegd is er geen andere oplossing”

 • Fout! Deze uitspraak werd verbroken door het Hof van Cassatie. Er is geen enkele verplichting meer om te spreiden!