Brussel Gewest start Openbaar Onderzoek op in kader van Ontwerpplan Preventie en Bestrijding Geluidshinder in Stedelijke Omgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie www.leefmilieubrussel.be)

Commentaar Actie Noordrand: lees in deel 31:  pag. 172 de infofiches die het plan ondersteunen (.pdf)

"Perceptie van  vliegtuiglawaai in woning" het Factsheet geluidsplan .


"In een stadsomgeving waar de mensen toch geen eigen tuin hebben kan isolatie wat soelaas brengen. Het rapport geeft mooie grafieken van het effect van isolatie, maar het BIM heeft nog niet begrepen dat dit niet goed werkt voor vliegtuiglawaai. Hierin zijn vooral de zeer lage tonen prominent aanwezig. Juist deze tonen kunnen zeer slecht geisoleerd worden omdat ze dwars door alles heen trillen. En voor mensen met een tuin of voor een school met een speelplaats: wat helpt isolatie daar?"

 

het volledige ontwerpplan (.pdf)