Antwoord op open brief UBCNA aan Actienoordrand

 

----- Original Message -----
From: actie-noordrand
To: UBCNA asbl -
Sent: Tuesday, June 02, 2009 8:13 PM
Subject: Reactie op uw open brief

Geachte,

In bijlage gelieve u een Open Brief van de UBCNA aan te treffen aan Actie Noordrand, aangevuld met reacties van deze laatste. Zie in voetnoot een uittreksel van de laatste Raad van Bestuur van de UBCNA: een politieke lobbygroep uit de Oostrand vermomd als actiegroep.

We stellen vast dat het hier een openlijke en gerichte aanval betreft, met naam en toenaam, van de ene zogenaamde actiegroep op onze actiegroep (en dus ook op

alle Noordrandgemeenten, op hun burgemeesters die in een persbericht recent nog voor spreiding pleitten en op de respectievelijke gemeentelijke Milieu-AdviesRaden die dit afgelopen week nog bij staatssecretaris Schouppe deden).

Deze aanval dient naar ons aanvoelen gekaderd te worden in het recent op verzoek van de Ombudsdienst openbaar maken van het Geïntegreerd Model Verzoeningsvoorstel 2009. De Ombudsdienst vroeg alle omwonenden 30 april ten laatste hun voorstellen voor de toekomst van de nationale luchthaven kenbaar te maken. Het model is van Daedalus: de juridische en technische werkgroep van ActieNoordrand.

Het zgn. Geïntegreerd Model pleit voor een voor iedereen gelijke verdeling van de stilte op gelijke afstand van Brussel Nationaal. 
Het doet dit met in achtneming van alle geëigende aeronautische, juridische, medische en economische principes en van alle rechtspraak die in de loop der jaren in dit dossier beschikbaar kwam en die geen enkele tegenspraak bevat. De volledige tekst van het model is te vinden op www.actienoordrand.be onder 'Voorstellen'.

Actie Noordrand vraagt met aandrang dat de verschillende alternatieven die alle actiegroepen rond Brussel Nationaal op verzoek van de Ombudsdienst van de luchthaven op 30 april konden indienen, het voorwerp worden van een onafhankelijk onderzoek. Dit analoog aan het onderzoek naar de verschillende alternatieven voor de Oosterweelverbinding. Actie Noordrand vraagt verder dat deze voorstellen vergeleken zouden worden met de officiële toestand, veroorzaakt door het invoeren van het Plan Schouppe.

Noordrand, 2 juni 2009

Actie Noordrand                                                     
Daedalus
Roger Vermeiren, Voorzitter

Erik Tamboryn, Voorzitter
 


Uittreksel uit het persbericht van de UBCNA van maandag 29 december 2008:
"...Créé en 1991 par Jacques Vandenhaute, alors Sénateur- Bourgmestre, l'UBCNA est devenu le principal comité d'action des communes et des riverains dans la lutte contre toutes les nuisances sonores générées par le trafic autour du site aéroportuaire de Bruxelles-National. L'UBCNA a pu avec compétence et brio faire prendre conscience que de nouvelles décisions en matière de protection de l'environnement devaient être prises, comme le renforcement des contrôles et le retrait progressif des avions les plus bruyants. L'UBCNA a réussi à contester par toutes voies de droit le plan de dispersion de Bert Anciaux, lequel vient d'être tout juste abrogé par le Conseil des Ministres du 19 décembre dernier.

Jacques Vandenhaute et son équipe ont été les pionniers dans toutes les actions de défense de tous les riverains de l'Aéroport de Bruxelles-National, et c'est grâce à lui et à l'UBCNA que le monde politique a pris conscience qu'une gestion durable de l'aéroport nécessitait des décisions environnementales nécessaires pour  ramener le calme et la tranquillité autour de Zaventem.

Le nouveau Bureau Exécutif de l'UBCNA à partir du 1er janvier 2009 se compose de Didier Gosuin, Président; Francois van Hoobrouck, Olivier Maingain et Olivier Joris, Vice-Présidents et de Bernard Guillaume, Secrétaire Général. Jacques Vandenhaute a été nommé Président honoraire du Conseil d'Administration de l'UBCNA."